اقامت و شهروندی ترکیه

روش‌های دریافت اقامت ترکیه:
مهاجرت به ترکیه و دریافت اقامت این کشور (اقامت کوتاه مدت و بلند مدت)، از راه‌های مختلفی انجام می‌شود که هر کدام به شیوه‌های مختلفی به شما اجازه اقامت در این کشور را می‌دهند. اطلاعات بیشتر …


اقامت کوتاه مدت ترکیه:

اقامت کوتاه مدت ترکیه به منظور فعالیت های مختلفی چون کار، تحصیل و توریستی صادر می شود.
اقامت توریستی به دو صورت اقدام برای اولین بار و تمدید اقامت صورت می پذیرد که نحوه انجام هر دو تقریبا مشابه است. باید توجه داشته باشید بنا به شهری که برای اقامت اقدام می نمایید با توجه به میزان درخواست متقاضیان سخنگیری های پذیرش اقامت متفاوت است.
به طور مثال استانبول با توجه به حجم زیاد متقاضیان از سراسر جهان سختگیری بیشتری در پذیرش اقامت نسبت به سایر شهرهای ترکیه دارد.

کیملیک

مدارک مورد نیاز برای اقامت توریستی

  • برگه راندوو
  • بیمه نامه سلامت
  • کپی اجاره نامه همراه با کپی کیملیک صاحبخانه
  • کپی صفحه اول پاسپورت
  • کپی صفحه مهر آخرین ورود به ترکیه پاسپورت
  • چهار قطعه عکس
  • ورگی نمرا یا شماره مالیاتی