مدارک مورد نیاز جهت ترجمه گواهینامه رانندگی

۱- اصل گواهینامه

۲- عکس رنگی

۳- کپی گذرنامه

۴- فرم درخواست (پر شود)

۵- پرینت نتیجه استعلام سامانه تاک (در صورت عدم وجود، هزینه استعلام ۵۰ لیر محاسبه گشته و به کل مبلغ اضافه می گردد )

هزینه ها

۱- سفارت

۲- کارمزد بانکی

۳- وزارت امور خارجه

۴- کارمزد شرکت

۵- پست رفت و برگشت