تعداد بازدید: 258ارسال: 2019/11/14نویسنده: مدیر
اطلاعات لازم در زمینه اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلاری

اطلاعات لازم در زمینه اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلاری

برای ثبت نام جهت کسب حق تابعیت، شخص متقاضی باید اقدام به خرید ملک یا مسکن (مال غیرمنقول) حداقل به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل این رقم از ارزهای رایج دیگر و یا لیر ترک نماید، مشروط به اینکه در سند ملک قید شود که تا سه سال حق فروش نخواهد داشت. یا اینکه اقدام به خرید ملکیت یک واحد (به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل این رقم از ارزهای رایج دیگر و یا لیر ترک نماید) از واحدهای موجود در آپارتمانی نماید که هنوز مجوز پایان کار آپارتمان صادر نشده است و مبلغ خرید آن را به شکل کامل پرداخت نماید، مشروط به اینکه سند از جانب دفترخانه‌ی رسمی و در قالب قرارداد تعهد فروش اموال غیرمنقول تنظیم شده و فروش واحد یا طبقه‌ی مورد نظر به آن خریدار خارجی تعهد گردد و نیز قید شود که تا سه سال امکان واگذاری یا فسخ این قرارداد یا سند موقت وجود نخواهد داشت و این شرط در سند قید شده و شرح داده شود، خریدار می‌تواند برای ثبت نام جهت کسب حق تابعیت اقدام نماید. بر اساس مواد و احکام قانون مربوطه، فرد می تواند به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل این رقم فقط یک ملک یا مسکن خریداری نماید و یا بیش از یک ملک یا مسکن خریداری نماید که مجموع ارزش آنها معادل رقم تعیین شده باشد.

تعهد شخصی که اقدام به ثبت نام برای کسب تابعیت می‌نماید به عدم فروش ملک یا املاک خریداری شده تا حداقل سه سال و نیز نگهداری مالکیت به نام خود، بایستی به صورت شرح و توضیح مجزا در سند و یا قرارداد ثبت قید گردد و به تأیید دفترخانه‌ی رسمی برسد. شرح و توضیح مذکور بایستی در بایگانی ثبت اسناد قید شده و از جانب وزارت شهرسازی و محیط زیست تأیید گردد.

ارزش دارایی یا اموال غیرمنقول از سوی شرکت‌های ارزیابی و ارزشگذاری که لیست آن‌ها توسط شورای عالی تنظیم و کنترل بانکداری اعلام شده است، در قالبی رسمی ارزیابی و مشخص خواهد شد. در گزارش ارزیابی ارزش مال غیرمنقول، ارزش مالی که برای ملک یا املاک مورد بحث قید می‌شود بایستی حداقل ۲۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا باشد. (تاریخ صدور گزارش ارزیابی ارزش مال غیرمنقول بایستی حداکثر سه ماه پیش از تاریخ ثبت درخواست حق تابعیت باشد. گزارش ارزیابی تا پایان رسیدگی به درخواست تابعیت و امور مرتبط با آن معتبر خواهد بود.)

مبلغ فروش مال یا اموال غیرمنقول مورد بحث، باید از طریق حواله‌ی بانکی به حساب فروشنده واریز شود. بابت مستندسازی این تراکنش بین حساب خریدار و فروشنده و جهت اثبات آن، صورتحساب بانک سند خواهد بود.

اظهاریه‌ی رسمی ارزش مال یا اموال غیرمنقول به هنگام عقد قرارداد فروش قطعی یا فروش اقساطی که نزد دفترخانه و با تأیید رسمی منعقد خواهد شد و یا انتقال مالکیت در اداره‌ی ثبت اسناد بایستی حداقل ۲۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا باشد. برای مشخص کردن ارزش پولی مال یا اموال غیرمنقول، نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی و یا نرخ برابری ارز، در تاریخ گزارش اظهاریه مبنا خواهد بود.

سند مال یا اموال غیرمنقول موضوع این معامله، نمی تواند به نام هیچ شخص حقیقی با تابعیت خارجی منجمله همسر و فرزندان خریدار ‌باشد و نیز نمی تواند از اموالی باشد که پس از تاریخ ۱۲/۰۱/۲۰۱۷ از جانب شخص خریدار (تبعه‌ی خارجی)، همسر یا فرزندان وی یا هر تبعه‌ی خارجی دیگر واگذار شده است. علاوه بر این، سند مال یا اموال غیرمنقول موضوع معامله نمی تواند به نام شرکتی باشد که شخصیت حقیقی تبعه‌ی خارجی (خریدار) از شرکای آن و یا از مدیران آن است.

در خصوص معامله‌ی مال یا اموال غیرمنقولی که تمام یا بخشی از سند آن در رهن وام اعتباری بوده و یا در هر قالب دیگری در رهن باشد، در زمان ارزیابی ارزش آن، میزان ارزش رهن از ارزش کل ملک کسر شده و باقیمانده‌ی آن در نظر گرفته می شود. (از این رو در صورتیکه بدهی مذکور پرداخت شده اما هنوز از سند فک رهن نشده باشد، فک رهن پیش از اخذ گزارش ارزیابی ضروری است.)

درخواست خرید از طریق اداره‌ی ثبت اسناد وزارت شهرسازی و محیط زیست به ریاست اداره‌ی امور خارجی مدیریت کل جمعیت و تابعیت وزارت کشور ارسال خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید